Y Caffi

Y cacennau fach gorau yn Nhre'r Ddol!

Yr un mor galonogol yw’r ffaith bod cynifer sy’n gyrru heibio’n stopio i gael tamed i’w fwyta gan ddweud wrthon ni eu bod wrth eu boddau cael y caffi’n agored unwaith eto ac yn serfio coffi a byrbrydau mor fendigedig.

Mae'r caffi bellach yn cynnig ystod o gacennau cartref blasus, yn ogystal a chawl, brechdanau, brecwastau (cigog a chigwrthodol) a byrbrydau ysgafn eraill.

Mae Twristiaeth Ceredigion wedi rhoi rhagor o gymeradwyaeth i ni drwy ddynodi’r siop a’r caffi’n wybodfan i dwristiaid, gan osod sleifar o sgrin gyffwrdd uwch-dechnoleg yn y caffi. Gall ymwelwyr ddefnyddio hon i chwilio am unrhyw beth maent am ei wybod am arfordir a chefn gwlad hyfryd yr ardal.


Jane making Christmas cake

Jane making Christmas cake

 


Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration