Wind turbine

Wind turbine

Clwb Clyd – arbed arian ar drydan


Mae’r syndicet prynu olew ar gerdded erbyn hyn. Tro’r trydan yw hi nawr...

Mae grŵp yn ne Cymru wedi bod yn negodi gostyngiadau mewn biliau trydan. Cynllun syml yw e. Maen nhw’n gofyn i bobol a fyddai ganddyn nhw ddiddordeb efallai, yna maen nhw’n mynd at y cyflenwyr trydan i gael gweld pa fath o ddêl y gallan nhw ei chynnig. Yna, maen nhw’n anfon manylion y cynnig gorau at y bobl oedd â diddordeb, sy’n penderfynu wedyn a yw’n well bargen na beth sydd ganddyn nhw’n barod. Os felly, gallan nhw ddewis newid, os na, does dim rhaid iddyn nhw.

Drwy dynnu cartrefi at ei gilydd, gall Cyd Cymru negodi biliau ynni rhatach ar ran pawb sy’n cofrestru. 

Gallwch fynegi’ch diddordeb drwy fynd at wefan Cyd Cymru: www.cydcymru-energy.com neu drwy alw 0800 093 5902. 

Amseru yw’r unig broblem: ar hyn o bryd maen nhw’n gweithio ar eu trydedd rownd. Rhaid i bobol fynegi diddordeb ar-lein neu ar y ffôn erbyn diwedd mis Chwefror. Cytunir ar y ddêl ar 1 Mawrth, a bydd yn rhaid i ddarpar ddefnyddwyr benderfynu a ydynt am newid ai peidio rhwng 2 a 16 Mawrth. 

Mae’n bosib eich bod eisoes ynghlwm â chontract sydd ddim yn dod i ben tan yn nes ymlaen – chi sy’n penderfynu a yw unrhyw fargen newydd yn dal yn werth ei derbyn, hyd yn oed os bydd yn rhaid i chi dalu dirwy fach am newid yn gynnar.

Mae’r cynllun yn agored i unrhyw un sy’n byw yng Nghymru. ’Dyw hi ddim yn costio dim i fynegi’ch diddordeb, felly pam lai ynte?

Manylion llawn ar www.cydcymru-energy.com
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration