Croeso i wefan Cwmni Cletwr

Menter gymunedol ddeinamig sy'n gwasanaethu pobl plwyf Llangynfelyn a'r cyffiniau.

D.S.: Dyma ein hen wefan, sy'n cynnwys yn bennaf peth hanes y brosiect a nifer o ddogfennau swyddogol.


Dosbarthu i'ch cartref neu gasglu o'r siopYn ystod yr argyfwng COVID-19 presennol mae'r siop yn Cletwr yn parhau i fod ar agor ac yn darparu gwasanaeth i'n cymuned.

Fodd bynnag, er mwyn lleihau'r risg o gyswllt personol, rydym yn annog ein cwsmeriaid i archebu ymlaen llaw ac i naill ai gasglu eu harcheb yn ddiweddarach o'r maes parcio neu gael ei ddanfon at eu drws gan ein gwirfoddolwyr

Mwy o fanylion a ffurflen archebu yma


Cewch weld ein gwefan cyffredol yma sy'n cynnwys y diweddaraf am ein siop a chaffi hyfryd, a'r digwyddiadau rydym yn eu trefnu

Cewch weld y dogfennau i gyd rydym wedi cyflwyno i Dŷ'r Cwmnïau, gan gynnwys cyfrifon blynyddol, ar wefan Tŷ'r Cwmnïau.


Jambusting - Maureen and Chris chopping apples (c) Cwmni Cletwr

Jambusting - Maureen and Chris chopping apples

Beth am wirfoddoli?

Rydym yn chwilio am bobl i ymuno â'n tîm o wirfoddolwyr. Mae'n cyfle wych i gwrdd â phobl, gwneud ffrindiau a dysgu sgiliau newydd - ac wrth gwrs i helpu Cwmni Cletwr darparu gwasnaethu i'n cymuned. Dysgwch mwy yma


Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration