Cofrestrwch am ein cylchlythyr

Derbyn newyddion rheolaidd am gynigion arbennig, digwyddiadau a chynhyrchion newydd.
Enw :
e-bost :
Ffôn :
 


ORIAU AGOR Y HAF
Siop
Dydd Sul8.30yb-4.00yp
Dydd Llun8.30yb-5.00yp
Dydd Mawrth - Sadsrn8.30yb-6.30yp

Caffi
Dydd Sul9.30yb-4.00yp
Dydd Llun9.30yb-5.00yp
Dydd Mawrth - Sadwrn9.30yb-5.00yp
(gweinir bwydlen llawn tan 2.30, diodydd a chacennau wedyn)Croeso i wefan Cwmni Cletwr

Menter gymunedol ddeinamig sy'n gwasanaethu pobl plwyf Llangynfelyn a'r cyffiniau.


Adeilad newydd

Mae'r gwaith yn mynd ymlaen yn dda iawn.

Cewch weld mwy o fanylion, a rhai lluniau o'r adeilad newydd, ar ein Blog


AGM 2016

Cynhaliwyd CCB 2016 ar Dachwedd 27.

Cyflwynwyd adroddiadau gan y Cadeirydd a'r Trysorydd, a chynnal etholiadau i'r Bwrdd.

Fe safodd tri chyfarwyddwr i lawr: Shelagh Hourahane, Sylvie Fombonne and Marie Hockenhull-Smith. Diolchwyd i'r tri am eu gwaith dros Gletwr. Gwnaethpwyd cyflwyniad i Shelagh, sydd wedi bod yn Gadeirydd ers pum mlynedd. Ni fyddai Cletwr mor llwyddiannus heb ei gwaith di-dor.

Etholwyd dau gyfarwyddwr newydd: Chris Forster-Brown a Ant Jarrett.

Ail-apwyntiwyd gweddill y cyfarwyddwyr, sef: Helen Ovens, Cath Lloyd Williams, Rose Phillips, Barry Wise a Nigel Callaghan.

Adetholwyd Barry fel Trysorydd. Etholwyd Rose fel Ysgrifennydd a Nigel fel Cadeirydd.

CCB 2016

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cwmni Cymunedol Cletwr, y cwmni cymunedol sy’n rheoli Siop Cynfelyn@Cletwr, ddydd Sul 27 Tachwedd yn Llan-fach, Tre Taliesin.

Bydd y cyfarfod yn cychwyn am 4.0 gyda the a theisennau’n cael eu gweini a bydd cyfle i gymdeithasu.

Gwahoddir yr holl wirfoddolwyr, cwsmeriaid a chefnogwyr ynghyd ag aelodau’r gymuned i fynychu’r CCB a gallant gymryd rhan weithredol ym musnes y cwmni.

Read the Agenda

Dilynnwch ein blog newydd

Rydym wedi gosod blog newydd i adrodd ar gynnydd ar yr adeilad newydd.
Cewch ei ddarllen yma


Jambusting - Maureen and Chris chopping apples (c) Cwmni Cletwr

Jambusting - Maureen and Chris chopping apples

Beth am wirfoddoli?

Rydym yn chwilio am bobl i ymuno â'n tîm o wirfoddolwyr. Mae'n cyfle wych i gwrdd â phobl, gwneud ffrindiau a dysgu sgiliau newydd - ac wrth gwrs i helpu Cwmni Cletwr darparu gwasnaethu i'n cymuned. Dysgwch mwy ymaCynllun busnes 2016

Mae fersiwn diwygiedig, terfynnol ein Cynllun Busnes a ysgrifenwyd gan Charlie Falzon bellach ar gael. Mae'n gynnwys llawer o wybodaeth am yr hyn y mae'r busnes wedi bod yn gwneud, a'r hyn rydyn ni'n bwriadu gwneud yn y dyfodol. Gwerth ei ddarllen!

Darllenwch y cynllun busnes (PDF 4,3MB) a'r Atodiadau (PDF 12MB) - Saesneg yn unig - sori!


Hamper

Hamper

Basgedi anhreg bellach ar gael

Mae gynnon ni basgedi anhreg llawn danteithion Cymreig, basgedi i Fam, basgedi i Dad, i Fam-gu a Thad-cu ac i'r plantos i gyd.

Datryswch eich problemau anrhegion yn syth gyda basged anhreg o Siop Cynfelyn. Darllenwch mwy


Cyfrifon blynyddol

Yn dilyn y CCB cewch bellach darllen y cyfrifon llawn ar gyfer 2014-15


Arbedwch arian ar eich biliau OLEW
Mae'r grŵp brynu olew Clwb Cosy wedi bod yn rhedeg ers dros blwyddyn nawr, ac wedi arbed cannoedd o bunnoedd ar gyfer aelodau. Os ydych chi'n byw yn yr ardal ac eisiau ymuno, cewch dysgu mwy yma.

Arbedwch arian ar eich biliau TRYDAN
Mae'r archeb olew cyntaf wedi cael ei delifro, gydag arbediad o 4c./litre i'r bobl a wnaeth archebu. Ymunwch â'r grŵp mewn amser da ar gyfer yr archeb nesaf.

Erbyn hyn rydyn ni'n edrych am drydan rhatach: Dysgwch mwy am drydan ar ddisgowntSiop Siarad yn Siop Cynfelyn!

Y 3ydd bore Sadwrn o bob mis, o 11yb yn y caffi, bydd cyfleu i chi ymarfer eich Cymraeg ac i sgwrsio efo pobl sy'n dysgu.

Mae sesiynau anffurfiol a chyfeillgar hyn wedi bod yn llwyddiannus hyd yn hyn, felly dewch mewn llu i gael blas o'r iaith Gymraeg a mwynhau paned flasus ar yr un pryd.

Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration