Newyddion Cwmni Cletwr


Hyfforddiant i Wyrfoddolwyr Siop Cynfelyn (18-01-2013)

Trefnir sesiynau hyfforddi i wirfoddolwyr yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf, gyda'r sesiwn gyntaf ar gyfer yr HOLL wirfoddolwyr ar ddydd Sul 3 Chwefror, 2.30-4.30yh yn y Cletwr.
Bydd y sesiynau dilynol yn canolbwyntio ar yr wybodaeth a’r gweithdrefnau angenrheidiol ar gyfer gweithio yn Siop Cynfelyn, gan gynnwys y caffi bach. Bydd y dyddiadau terfynol a manylion y sesiynau sydd ar ddod yn nes ymlaen yn cael eu cadarnhau yn y digwyddiad ar 3 Chwefror.

Mae’n bwysig bod pobl sydd wedi cofrestru i wirfoddoli’n ceisio mynychu’r sesiynau hyn.

mwy o NEWYDDION
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration