Newyddion Cwmni Cletwr


Helpwch i gael Siop Cynfelyn ar ei thraed a chynilo arian yn barod i’w wario yr un pryd. (18-01-2013)

Mae angen tua £6,000 arnon ni erbyn dechrau mis Mawrth i brynu stoc i’r siop.
Yr UNIG ffordd y gallwn ni wneud hyn yw drwy ofyn i chi dalu arian ymlaen llaw am y nwyddau y byddwch yn eu prynu pan fydd y siop yn agor. 'Cynllun Credyd o Chwith’ yw hwn - cynllun sy’n cael ei ddefnyddio’n helaeth gan siopau cymunedol eraill. Rydym yn gofyn i bobl ymrwymo i dalu isafswm o £40 ond gall fod yn fwy. Wedyn, bydd ganddoch chi arian mewn cyfrif gyda Siop Cynfelyn y gallwch ei ddefnyddio’n yn syth ar ôl i ni agor.

Cliciwch ar y ddolen isod am fwy o wybodaeth a ffurflen gais.
mwy

mwy o NEWYDDION
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration