Newyddion Cwmni Cletwr


Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol Cyntaf Cwmni Cymunedol Clewr! (13-09-2013)

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol cyntaf Cwmni Cymunedol Cletwr, y cwmni cymunedol sy’n rheoli Siop Cynfelyn@Cletwr, ddydd Sul 6 Hydref yn Llan-fach, Tre Taliesin.

Bydd y cyfarfod yn cychwyn am 3.30 gyda the a theisennau’n cael eu gweini a bydd cyfle i gymdeithasu.

Gwahoddir yr holl wirfoddolwyr, cwsmeriaid a chefnogwyr ynghyd ag aelodau’r gymuned i fynychu’r CCB a gallant gymryd rhan weithredol ym musnes y cwmni.

Gwelwch yr eitem ar y tudalen hafan, gyda dolenni i'r agenda a ffurflenni.
mwy

mwy o NEWYDDION
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration