Newyddion Cwmni Cletwr


SWYDD WAG Cydlynydd Digwyddiadau Cymunedol Rhan-amser (03-02-2015)

Rydym am gyflogi person cymwysedig addas i ddwyn ein rhaglen ddigwyddiadau a chyfleoedd hyfforddi yn ei blaen yn Siop Cynfelyn
Rydym am gyflogi person cymwysedig addas i ddwyn ein rhaglen ddigwyddiadau a chyfleoedd hyfforddi yn ei blaen yn Siop Cynfelyn. Bydd y swydd yn cael ei rhannu â Lowri sy’n cyflawni’r
rôl ochr yn ochr â’i gwaith fel rheolwr busnes cynorthwyol ers mis Tachwedd 2014.

Swydd 8 awr yr wythnos tan fis Medi 2015 yw’r swydd ychwanegol hon i ategu’r 8 awr yr wythnos sydd eisoes yn cael eu gweithio gan Lowri.

Cynigir cyflog cystadleuol gan ddibynnu ar brofiad.

Bydd y gwaith yn cynnwys:

• adnabod cyfleoedd newydd i ddenu pobl leol, ymwelwyr a’r cyhoedd ehangach i ddigwyddiadau a gweithdai.

• ystyried a thrafod syniadau gyda phartïon sydd â diddordeb, marchnata digwyddiadau a’u rheoli’n gyffredinol.

• marchnata a rheoli digwyddiadau a gynhelir yn rheolaidd.

• datblygu cyfleoedd i bobl ifainc i ymgymryd â lleoliadau yn y siop a’r caffi fel rhan o’u haddysg ffurfiol.

Y dyddiad cau am wneud ceisiadau yw dydd Gwener 13 Chwefror.

Am fwy o fanylion ynglŷn â beth sydd ynghlwm â’r gwaith, siaradwch â Lowri yn y siop neu’i ffonio ar 01970 832113.

Am ddisgrifiad swydd a ffurflen gais, e-bostiwch cletwr@cletwr.com.

mwy o NEWYDDION
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration