Newyddion Cwmni Cletwr


Croeso Suzanne! (03-09-2015)

Suzanne Davies, Business Assistant

Suzanne Davies, Business Assistant

delwedd fwy
Yn dilyn ymadawiad Lowri i jobyn newydd, croesawn ein Cynorthwyydd Busnes newydd, Suzanne Davies.
Mae Cwmni Cletwr wedi newydd apwyntio Suzanne Davies, sy'n byw ym Machynlleth, fel ein Cynorthwyydd Busnes. Bydd hi'n cefnogi Karen (ein Rheolwr) a Jane (ein Cogydd) a gweddill y staff a gwirfoddolwyr i gyd yn y gwaith caled o gadw Siop Cynfelyn a Chaffi Cletwr yn rhedeg heb drafferth, ac yn darparu ein gwasanaeth bendigedig arferol i drigolion yr ardal ac ymwelwyr.

Dywedwch 'Helo' iddi y tro nesaf rydych chi yn y siop.

mwy o NEWYDDION
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration