Cletwr yn ennill gwobr 'Grŵp Gwirfoddolwyr y Flwyddyn'

Yn ddiweddar, derbyniodd Cwmni Cletwr gwobr gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn 'Grŵp Gwirfoddolwyr y Flwyddyn' 2016.

Tair blynedd o waith caled gan ein tîm o dros 50 o wirfoddolwyr rheolaidd wedi cael ei cydnabod drwy dderbyn un o'r wobrau 2016 ar gyfer grŵp gwirfoddolwyr WCVA. Bydd y wobr gan Llywodraeth Cymru yn cael ei groesawu fel arwydd arall o lwyddiant ac effeithiolrwydd y prosiect Cletwr wrth ddod â bywyd newydd i gymuned Llangynfelyn.

Ar 10 Mehefin teithiodd grŵp o staff a gwirfoddolwyr i lawr i Gaerdydd ar gyfer y seremoni wobrwyo, a gynhaliwyd yn amgylchedd trawiadol Castell Caerdydd. Cyflwynwyd gwobrau mewn nifer o gategorïau, ac yr oedd yn ysbrydoli clywed y straeon o enillwyr eraill a'r effaith y maent yn ei chael ar eu cymunedau.

Os hoffech chi helpu prosiect Cletwr drwy wirfoddoli, boed yn rheolaidd neu dim ond pan fydd yn gyfleus, darllenwch ein tudalen gwirfoddoli. Mae gennym bob math o swyddi y gallwch chi helpu ymgymryd arnynt, gan gynnwys gweini yn y siop a'r caffi, i bobi, paentio, ladd y gwair a newid bylbiau golau.

Darllenwch adroddiad WCVA ar y gwobrau i gyd yma
The Cletwr team at the WCVA awards 2016

The Cletwr team at the WCVA awards 2016


WCVA awards 2016 - all the winners

WCVA awards 2016 - all the winnersDylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration